Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

       
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov DD Detva pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov - čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód  (číslo rozhonutia o odkázanosti), pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na webovej stránke Domova dôchodcov v Detve. Pridelený číselný kód Vám bude oznámený listom, resp. zistíte ho aj sami priamo na Vašom rozhodnutí o odkázanosti - číslo rozhodnutia. Červeným sú zvýraznené miesta pre ženy, modrým pre mužov.

 

Por. č. Číselný kód
Bydlisko Dátum zaradenia
1  4240/19 Zvolen  26.3.2021
 2  161/21  Pstruša  29.3.2021
3 26204/21
 B.Bystrica  7.4.2021