Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

       
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov DD Detva pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov - čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód  (číslo rozhonutia o odkázanosti), pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na webovej stránke Domova dôchodcov v Detve. Pridelený číselný kód Vám bude oznámený listom, resp. zistíte ho aj sami priamo na Vašom rozhodnutí o odkázanosti - číslo rozhodnutia. Červeným sú zvýraznené miesta pre ženy, modrým pre mužov.

 

Por. č. Číselný kód
Bydlisko Dátum zaradenia
1 25926/18
Detva 04.10.2018
2 28380/18
Detva 05.12.2018
3 21892/19 Detva 20.6.2019
4 21043/19 Detva 20.6.2019
5 357/19 Vígľaš 20.6.2019
6 23128/19 Detva 20.6.2019
7 24315/19 Detva 11.7.2019
8 24044/19 Detva 11.7.2019
 9 1282/19 Hriňová 18.7.2019
 10 810/17 Čerín 29.7.2019
11  27864/19  Detva  22.8.2019
 12  766/19  Pstruša  3.9.2019
 13  3367/2016  Zvolen  3.9.2019
 14  9140/18  Detva  3.9.2019
15 31328/15  Detva 11.9.2019
16 29727/19 Detva 24.9.2019
17  29846/19  Detva 14.10.2019
 18  28025/19  Detva  31,10.2019
19 4330/19  Zvolen 13.11.2019
20 31765/19 Detva 13.11.2019
 21  7/19  Kalinovo  26.11.2019
  22  5926/19  Detva 21.1.2020 
  23  125/19  Vidiná  21.1.2020
 24  26673/17  Detva  3.2.2020
 25  929/20  Detva  3.2.2020
 26  1775/20  Detva  21.2.2020
27 3624/17  Detva 21.2.2020
28 3101/19 Detva 21.2.2020
29 108/20 Stožok 21.2.2020
30 2821/20 Detva 24.2.2020
31 2791/20 Detva 24.2.2020
 32  24462/19  Detva  31.3.2020
 33  1671/20  Zvolen  22.4.2020
 34  9480/20  Detva  11.6.2020
 35  9487/20  Detva  11.6.2020
 36 5986/20  Detva  18.6.2020
37 4060/19 Detva 28.7.2020
 38 10793/20  Detva  13.7.2020
 39  21668/18  Hrochoť  16.7.2020
 40  11411/20  Detva  24.7.2020
 41  12041/20  Detva  7.8.2020
42  12798/20  Detva  27.8.2020
 43  13725/20  Detva  24.9.2020
 44  20335/20  Detva  1.10.2020
 45  5022/43832/20  Lučenec  13.10.2020
46  21805/20  Detva  19.10.2020
47  22505/20  Detva  19.10.2020